U bent hier:   Home   Toernooien   licenties   Toekenning seniorlicentie aan jeugd

 

LICENTIES


Toekenning seniorlicenties aan jeugd voorjaarscompetitie 2012

1. Algemeen
 • Alleen jeugdspelers uit de categorie Junioren die uitkomen in de Seniorencompetitie van de Afdeling Limburg wordt op aanvraag een Seniorenlicentie toegekend.
 • Kadetten en jongere jeugdleden kunnen alleen op aanvraag een Seniorenlicentie krijgen, als ze ook toestemming hebben om aan de NTTB-seniorencompetitie deel te nemen.
 • Er kunnen alleen D-E-F-G-H licenties worden aangevraagd.
 • oewijzing van hogere licenties geschiedt door de landelijke functionaris.
 • Voor de toewijzing van een Seniorenlicentie gelden algemeen de puntentotalen (2) volgens de laatst gepubliceerde NTTB Jeugdranglijst.
 • Wordt daaraan niet voldaan gelden andere regels (3).
 • De categorie Junioren die niet aan de Seniorencompetitie deelnemen kunnen ook een Seniorenlicentie aanvragen.
 • Voor een senioren B-, C- of D- licentie gelden voor jeugdleden de puntentotalen volgens de laatste Jeugdranglijsten van resp.1 januari of 1 juli van elk jaar.
 • De Seniorenlicentie voor jeugdleden is 1 jaar geldig, tenzij de speler tussentijds op een genoemde halfjaarlijkse ranglijst een beter of slechter resultaat behaalt en/of zoveel licentiepunten behaalt dat die aanleiding geven tot verhoging.
 • Wanneer jeugdleden senior worden geldt op 1 juli van dat jaar het laatste puntentotaal op de jeugdranglijst als maatstaf voor de toekenning van de Seniorenlicentie.
 • Bij de eerstvolgende beoordeling daarna gelden de uitgangspunten voor Senioren.

2. Puntentotaal (ingaande 01-01-2012)

Dames B licentie krijgen  Meisjes met 925 of meer punten op de Ranglijst
Dames C licentie krijgen  Meisjes met 825 tot 925 punten op de Ranglijst
Dames d licentie krijgen  Meisjes met 750 tot 825 punten op de Ranglijst
Heren B licentie krijgen  Jongens met 1350 of meer punten op de Ranglijst
Heren C licentie krijgen  Jongens met 1175 tot 1350 punten op de Ranglist
Heren D licentie krijgen  Jongens met 1050 tot 1175 punten op de Ranglijst

3. Licentietoewijzing zonder Ranglijstpunten (ingaande 01-01-2012)

Meisjes met een B licentie krijgen een Dameslicentie E
Meisjes met een C licentie krijgen een Dameslicentie F
Meisjes met een D licentie krijgen een Dameslicentie F
Jongens met een C licentie krijgen een Herenlicentie F
Jongens met een D licentie krijgen een Herenlicentie G

Werkgroep Competitie 01-01-2012/JKr.
Competitiezaken@nttblimburg.nl